Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα2597
mod_vvisit_counterΧθές4137
mod_vvisit_counterAll6425883
°F | °C
invalid location provided
...ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ

 ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ -ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στις καταστατικές αλλαγές που ανοίγουν το δρόμο για το μόνιμο μηχανισμό

Σε συμφωνία κατέληξαν, λί­γες ώρες μετά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες για το μόνιμο μηχανισμό στήριξης της που θα τεθεί σε ισχύ από το 2013, λέγοντας το «ναι» στην απαραίτητη τροποποίηση του κειμένου της Συνθήκης της Λισαβόνας εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης για κοινά βήματα από την Ευρωζώνη στην αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους που επικαλείται το Reu­ters, ικανοποιήθηκε η απαίτηση των ισχυρών της Ευρωζώνης και ιδιαίτερα του Βερολίνου περί αυ­στηρών προϋποθέσεων για την υπαγωγή στο μηχανισμό.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν πως «τα κράτη μέλη της Ευρωζώ­νης θα δημιουργήσουν ένα μηχα­νισμό σταθερότητας που θα μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν είναι απα­ραίτητο για τη διατήρηση της στα­θερότητας για το σύνολο της ευρω­παϊκής οικονομίας».

Οποιουδήποτε είδους ενίσχυση «θα δίδεται υπό αυστηρές προϋπο­θέσεις», προβλέπει η τροποποί­ηση της Συνθήκης που αναμένεται να εγκρίνουν τυπικά οι ευρωπαϊ­κές κυβερνήσεις στον επόμενο χρόνο. Πλέον, μένει οι υπουργοί Οικονομικών να καθορίσουν τις λεπτομέρειες για το μόνιμο μηχα­νισμό, ο οποίος θα αντικαταστήσει σε τρία χρόνια το «δίχτυ ασφαλεί­ας» των 750 δισ. ευρώ (στο οποίο έχει καταφύγει μόνο η Ιρλανδία). Γερμανία και Γαλλία έχουν συμ­φωνήσει στο μηχανισμό να προ­βλέπεται και συμμετοχή ιδιωτών στη «διάσωση» ευρωπαϊκών οικο­νομιών.

Ως ενδεικτικό της πίεσης που ασκείται στην Ευρωζώνη ενώ βρι­σκόταν σε εξέλιξη η Σύνοδος, οι παρατηρητές σημειώνουν το δι­πλασιασμό κεφαλαίου που αποφά­σισε την Πέμπτη η ΕΚΤ.

Μέχρι την έναρξη της Συνόδου, η Ισπανία προσπαθούσε να βάλει στο τραπέζι το ζήτημα της ενίσχυ­σης των κεφαλαίων του υπάρχον­τος μηχανισμού για το ευρώ, στόχο όμως που (παρά τις σχετικές θετι­κές «νύξεις» από την ΕΚΤ) φαίνε­ται πως δεν κατάφερε να επιτύχει.

Εκτός επίσημης ατζέντας της Συνόδου Κορυφής βρίσκονται επί­σης τα ευρωομόλογα, δεδομένης της αντίθεσης Βερολίνου και Πα­ρισιού. Την πρόταση για από κοι­νού δανεισμό της Ευρωζώνης επα­νέφερε στο προσκήνιο τις τελευ­ταίες ημέρες ο πρόεδρος του Ευrogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, και η άτεγκτη στάση της Γερμανίας εί­χε προκαλέσει έντονες επικρίσεις εναντίον της γερμανικής κυβέρνη­σης για «αντιευρωπαϊκή» στάση.

 

Οι Γερμανικές προϋποθέσεις

Οι εννέα προϋποθέσεις που θέ­τει η Γερμανία και επρόκειτο να παρουσιασθούν χθες στη Σύνοδο συνοψίζονται στα εξής:

  • 1. Με τον υπό σύσταση Μόνιμο Μηχανισμό Κρίσεων από το 2013, ο οποίος θα ενεργοποιεί­ται σε περίπτωση απειλούμενης πτώχευσης κράτους μέλους, δεν μεταφέρονται κυριαρχικά δικαιώματα στις Βρυξέλλες.
  • 2. Τα μέτρα βοήθειας θα δρομολο­γούνται όταν διαπιστώνεται ότι η Ευρωζώνη απειλείται ως σύνολο.
  • 3. Η βοήθεια θα χορηγείται μόνον κατόπιν ομόφωνης απόφασης των χωρών της Ευρωζώνης.
  • 4. Το Διεθνές Νομισματικό Τα­μείο είναι στενά συνδεδεμένο στο Μηχανισμό.
  • 5. Η απειλούμενη αδυναμία εξυ­πηρέτησης του χρέους ενός κράτους - μέλους θα πρέπει να διαπιστώνεται από την Κομισιόν της ΕΕ, το ΔNT και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. ΕΚΤ.
  • 6. Η χορήγηση οικονομικής βοή­θειας στήριξης θα συνδέεται με αυστηρές προϋποθέσεις.
  • 7. Ιδιώτες επενδυτές θα συμμετέ­χουν κατά περίπτωση στην αντι­μετώπιση μιας κρίσης. Σε περί­πτωση πτώχευσης μίας χώρας θα πρέπει να αναλαμβάνουν ένα κόστος και οι ιδιώτες επενδυ­τές.
  • 8. Από το 2013 θα συνοδεύονται όλα τα νέα κρατικά ομόλογα με μία ρήτρα για τη συμμετοχή των ιδιωτών στο κόστος ενδεχόμε­νης πτώχευσης.
  • 9. Στο Μόνιμο Μηχανισμό Κρίσε­ων μπορούν να συμμετέχουν και χώρες μη μέλη της Ευρωζώ­νης.