Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα558
mod_vvisit_counterΧθές351
mod_vvisit_counterAll8145855
°F | °C
invalid location provided
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»

(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις- μέλη του να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

του οποίου η διάρκεια παρατείνεται ως ακολούθως:

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέχρι τις 12-01-2011 ώρα 14:00, µέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ.

Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή πρόταση.

Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηµατοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράµµατος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράµµατος.

Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.gr), (www.ypan.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis), της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr) και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (www.etakcci.gr).

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο τηλέφωνο 26410 74500.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

Εορτολόγιο

Δημοσκόπηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΤΡΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ:
 

Login...