Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα5897
mod_vvisit_counterΧθές6789
mod_vvisit_counterAll6002406
°F | °C
invalid location provided
Επαναπροσδιορίζοντας τις προτεραιότητές

 μας για τη Μαύρη Θάλασσα.

 

Γενική Διευθύντρια ΔΙΚΕΜΕΠ
Δρ. Ζέφη Δημαδάμα

Μέσω των δραστηριοτήτων του, το ΔΙΚΕΜΕΠ ενθαρρύνει την πολυμερή συzefhνεργασία μεταξύ των κρατών μελών του ΟΣΕΠ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και των διεθνών οργανισμών με βασικό σκοπό τη σύνθεση των επιμέρους δραστηριοτήτων του σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις και διεθνείς συναντήσεις, ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση των  επι μέρους στόχων για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, με σαφή μετρήσιμα (ποιοτικά και ποσοτικά) αποτελέσματα και οφέλη σε ακαδημαϊκό και πολιτικό επίπεδο.
Βασική προοπτική  είναι το ΔΙΚΕΜΕΠ να εδραιωθεί ως ένας ανεξάρτητος συμβουλευτικός πυρήνας ιδεών και χρήσιμων προτάσεων πολιτικής  για  τον Εύξεινο Πόντο (think tank), με αυτόνομη και αυτοδύναμη πορεία.

Προϋπόθεση για αυτό ωστόσο, είναι η πολύ-επίπεδη επιστημονική και πολιτική παρουσία του Κέντρου τόσο σε συνέδρια, και σε επιστημονικές εκδόσεις, όσο και η ενεργή συμμετοχή του σε δίκτυα συνεργασιών  που στοχεύουν  στην αρτιότερη πολιτική παρέμβαση σε πολυάριθμα κρίσιμα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής.

Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται αφενός η συστηματοποίηση και διάχειση των πληροφοριών τις οποίες έχει ήδη στη διάθεσή του (από διάφορες πηγές), και αφετέρου η καλύτερη αξιοποίησή τους για την παραγωγή εξειδικευμένων πολιτικών, που θα τροφοδοτήσουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων και τα διεθνή «think-tank». Τα παραπάνω θα πλαισιώσουν τη στρατηγική μας για το Κέντρο ενόψει και της Προεδρίας της Ελλάδας (ΟΣΕΠ) εστιάζοντας στο δίπολο ‘Γνώση' και ‘Αειφορία', το οποίο θα οδηγήσει σταδιακά στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού για την περιοχή, με ιεραρχημένες προτεραιότητες και στόχους.

Με την αγαστή συνεργασία του (ΟΣΕΠ) και των άλλων συνδεδεμένων οργανισμών (related bodies), στόχος μας είναι παράλληλα με την ενίσχυση της ασφάλειας, της επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών και της συμβατικής οικονομικής συνεργασίας των κρατών μελών, των περιφερειών και των επιχειρήσεων, η  ανάδειξη ενός σύγχρονου πλαισίου αρχών και στόχων  αειφορίας, καινοτομίας και καλής διακυβέρνησης που ισχυροποιεί την περιοχή και προωθεί τη δημιουργία ενός δυναμικού πυρήνα με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και ευρύτερα,  το οποίο επικεντρώνεται:
1.    Αξιοποίηση των φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση α) στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, β) στην αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων  π.χ. της Μαύρης Θάλασσας (πιλοτικές δράσεις)
2.    Ενεργοποίηση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε δίκτυα γνώσης. Ενίσχυση της καλής διακυβέρνησης (governance), με άνοιγμα της συνεργασίας σε ΜΚΟ και σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Ενίσχυση της συμμετοχής σε δίκτυα έρευνας και της καινοτομίας (π.χ στο 7ο   Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Πλαίσιο Δράσης). Κατάρτιση: Κύκλοι επιμόρφωσης στους νέους προτεινόμενους άξονες προτεραιότητας, παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών συνεργασίας (best practices  in research and innovation) και ενίσχυση των σχέσεων με εκπαιδευτικά ιδρύματα και νέους ερευνητές οι οποίοι θα προσανατολιστούν σε θέματα που αφορούν τον Εύξεινο Πόντο και θα συνεργαστούν ποικιλοτρόπως με το Κέντρο.

3.    Πλαίσιο προτάσεων και πολιτικών για την βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών, με έμφαση στην διαπεριφερειακή συνεργασία (βλ. επίσης Commission on the Black Sea: A 2020 Vision for the Black Sea, 05/2010), στη διασυνοριακή συνεργασία, στο εμπόριο, στις μεταφορές,στις νέες επενδύσεις, αξιοποιώντας παράλληλα πολιτικές αιχμής με δυναμική, όπως η πράσινη επιχειρηματικότητα, οι πράσινες μεταφορές κ.α. 
Η Προοπτική μας για την  «Πράσινη - Μαύρη Θάλασσα», είναι η προοπτική της ανάπτυξης, του πολιτισμού,  της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, η οποία ξεπερνά την παραδοσιακή προσέγγιση και υιοθετεί σύγχρονες  προοπτικές υπό το τρίπτυχο Αειφόρος Ανάπτυξη,  Καινοτομία και  Διακυβέρνηση (Sustainable Development/Greening, Innovation, Governance) ενώ διαπερνάται και στα τρία παραπάνω σημεία από την «περιβαλλοντική διάσταση» η οποία οριζόντια διατρέχει τις δράσεις, τις πολιτικές και τους στόχους μας.