°F | °C
invalid location provided
Χάνει βοσκότοπια ο κτηνοτρόφος
Τετάρτη, 06 Οκτώβριος 2021 18:14

 

 αν μετά από έλεγχο βρεθεί με λιγότερα ζώα από όσα δήλωσε

 

Με απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων.

Αρκετές νέες διατάξεις εισάγει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε σχέση με τα βοσκοτόπια, που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ. Μια από αυτές τις διατάξεις, που προστίθεται στο ήδη ισχύον από το 2015, πλαίσιο για τα βοσκοτόπια, εισάγει ποινές στην κατανομή των βοσκότοπων για όσους παραγωγούς βρεθούν μετά από έλεγχο, να έχουν μειωμένο ζωικό κεφάλαιο, σε σύγκριση με το δηλωθέν. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, στο άρθρο 8, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Το ζωικό κεφάλαιο του άρθρου 3, αν μετά από τους επιτόπιους ελέγχους βρεθεί μειωμένο: α) Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, η κατανομή του επόμενου έτους ανακαλείται. β) Σε ποσοστό από 20% έως και 50%, η κατανομή του επόμενου έτους μειώνεται κατά ποσοστό 50% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου. γ) Σε ποσοστό μικρότερο του 20% έως και 10%, η κατανομή του επόμενου έτους μειώνεται κατά ποσοστό 20% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε ετήσιο έλεγχο των προϋποθέσεων». Εκτός αυτού, με άλλη διάταξη, η παρ. 6 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής: «6. Όταν το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου μειωθεί άνω του 30% σε σχέση με την αρχική κατά περίπτωση κατανομή απόκτηση δικαιωμάτων για δύο συνεχόμενα έτη, ο βοσκότοπος που κατανέμεται και το δικαίωμα χρήσης του, μειώνεται. Η έκταση που κατανέμεται προκύπτει από την έκταση που αντιστοιχεί στο ζωϊκό κεφάλαιο του 2ου έτους εφαρμόζοντας τον συντελεστή μείωσης του ζωϊκού κεφαλαίου του 2ου έτους.».

Τεχνική λύση και με τη... βούλα

Όπως πάντως ανέφερε στον ΑγροΤύπο υπεύθυνος μεγάλης πύλης ΟΣΔΕ που γνωρίζει άριστα τα θέματα αυτά, η απόφαση αυτή ουσιαστικά κατοχυρώνει και πάλι την εφαρμογή της τεχνικής λύσης, όσον αφορά στην κατανομή των βοσκότοπων. Κάπως έτσι φαίνεται να μένουν στα λόγια οι περιβόητες εξαγγελίες των επιτελών του ΥπΑΑΤ περί έγκαιρης εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ακόμα περιμένουν τα στοιχεία από τις Περιφέρειες για τις δημόσιες εκτάσεις, που δηλώνονται βοσκοτόπια στο ΟΣΔΕ.

Ολόκληρη η απόφαση έχει ως εξής:

1217/264725/27.09.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 873/55993/20.05.2015 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β΄ 942).

Αριθμ. 1217/264725/2021

(ΦΕΚ Β' 4585/05-10-2021)

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

β) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

γ) Των άρθρων 13 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και ’’Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης’’ Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α’ 200).

δ) Του άρθρου 182 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).

ε) Του άρθρου 3 του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 20).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ζ) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2)

η) Του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

θ) Της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δέκατο του ν. 4405/ 2016 (Α’ 129).

ι) Της υπ’ αρ. 255/58529/22.3.2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 4 και 32 του κανονισμού (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες αναγνώρισης των γεγονότων ανωτέρας βίας και εξαιρετικής περίστασης και των φυσικών περιστατικών σε βοοειδή και σε αιγοπρόβατα» (Β’ 1112).

2.Την υπ’ αρ. 35090/10.06.2021 εισήγηση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,

Aποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 873/55993/20.5.2015 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β’ 942) ως εξής:

1. Στo άρθρο 3, προστίθενται παρ. γ), δ) και ε), ως εξής: «γ) Οι κτηνοτρόφοι που κατέχουν ήδη δικαιώματα βασικής ενίσχυσης περιφέρειας βοσκοτόπων (ΠΕ1) για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την αναλογία και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

δ) Οι κτηνοτρόφοι που αιτούνται αντισταθμιστικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 13 Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων κατανέμονται κατά προτεραιότητα στις αντίστοιχες περιοχές παρέμβασης που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 562/93601/25-04-2019 (Β’ 1641) υπουργικής απόφασης, στις οποίες ψηφιοποιείται η κύρια κτηνοτροφική εγκατάσταση/ή ο στάβλος μετακίνησης του κτηνοτρόφου και ορίζονται στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία 85/145 ως ισχύει, βάσει των αντίστοιχων τεχνικών οδηγιών. ε) Όσοι έχουν έναρξη της ζωικής εκμετάλλευσης έως την 31η Μαΐου του έτους ενίσχυσης.».

2. Οι περ. α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 4, τροποποιούνται ως εξής: «α) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας ενός (1) έτους και άνω ανεξαρτήτως φύλου = 0,15ΜΜΖ. β) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως φύλου = 0,05ΜΜΖ». Οι περ. στ), ζ) και η) της ίδιας παραγράφου καταργούνται και διαγράφεται το εξής εδάφιο: «Οι κατηγορίες στ, ζ, και η, αφορούν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου.».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας υπολογίζεται ως το πηλίκο, με τρία δεκαδικά, των ΜΜΖ της χώρας προς την επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της χώρας. Οι ΜΜΖ καθορίζονται βάσει των προσδιορισθέντων στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του προηγούμενου έτους ενίσχυσης από αυτό της κατανομής και που προκύπτουν μετά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων».

4. Η παρ. 5 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής: «5. Η αναλογία κατανομής βοσκοτόπου ανά Χ.Ε. υπολογίζεται ως το πηλίκο των ΜΜΖ της κάθε Χ.Ε. προς την διαθέσιμη επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της κάθε Χ.Ε. βάσει των προσδιορισθέντων στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του προηγούμενου έτους ενίσχυσης από αυτό της κατανομής και που προκύπτουν μετά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων.»

5. Η παρ. 7 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Στην Χ.Ε. 9 της Νησιωτικής Ελλάδας, καθορίζεται αναλογία κατανομής κατά 10% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4.».

6. Η παρ. 10 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Μετά την κάλυψη των απαιτήσεων σε βοσκότοπο των κτηνοτρόφων της οικείας ΧΕ, τυχόν περίσσεια βοσκοτόπων που προκύπτει σύμφωνα με την παρ. 8, χρησιμοποιείται ως απόθεμα. Το απόθεμα αυτό μπορεί να κατανεμηθεί σε κτηνοτρόφους με έδρα εκμετάλλευσης σε διαφορετική Χ.Ε. αποκλειστικά για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους σε ΠΕ1. Στις περιπτώσεις που αφορούν σε κτηνοτρόφους που υποβάλλουν πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος κατανομής, αυτοί λαμβάνουν βοσκότοπο με το μεγαλύτερο ετήσιο συντελεστή αναλογίας μεταξύ των Χ.Ε. της Επικράτειας.»

7. Στο άρθρο 4 προστίθεται νέα παρ. 11: «11. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι που υποβάλλουν πρώτη φορά Ενιαία Αίτησης Ενίσχυσης το έτος κατανομής, λαμβάνουν βοσκότοπο σύμφωνα με την αναλογία κατανομής της Χ.Ε. έδρας εκμετάλλευσης».

8. Η παρ. 1 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής: «1. Κάθε κτηνοτρόφος έχει δικαίωμα στην κατανομή και χρήση βοσκοτόπου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις κατανομής της παρούσης και υποβληθεί η ετήσια Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση ο επιλέξιμος βοσκότοπος που κατανέμεται, δηλώνεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους κατανομής.».

9. Η παρ. 2 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής: «2. Στους κτηνοτρόφους που πληρούν τις προϋποθέσεις κατανομής της παρούσης, κατά προτεραιότητα κατανέμεται η απαραίτητη έκταση βοσκοτόπου για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βοσκοτόπων (ΠΕ1) της βασικής ενίσχυσης. Εκτάσεις που κατανέμονται για τη συμμετοχή σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας στα οποία απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου, και υπερβαίνουν την απαίτηση για την πλήρη ενεργοποίηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για επιπλέον ενεργοποίηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.».

10. Η παρ. 7 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Για την πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε ΠΕ1 (βοσκότοποι) πρώτης χορήγησης έτους 2015, δύναται να κατανέμονται επιλέξιμες εκτάσεις ισάριθμες με την υπέρβαση από τον αριθμό δικαιωμάτων των δηλούμενων επιλέξιμων εκτάσεων σε ΠΕ2 (αρόσιμα) και ΠΕ3 (μόνιμες) και σε μη κτηνοτρόφους».

11. Η παρ. 9 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής: «9. Στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους δύναται να κατανεμηθεί βοσκότοπος σε διαφορετικές Χ.Ε. Το σύνολο της έκτασης βοσκοτόπου που δικαιούνται οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει την καθορισθείσα αναλογία κατανομής των παρ. 8 ή 9 του άρθρου 4 κατά περίπτωση, η οποία αντιστοιχεί στις κατεχόμενες ΜΜΖ. Σε κάθε περίπτωση ως αναλογία κατανομής καθορίζεται εκείνη με το συντελεστή αναλογίας της Χ.Ε. έδρας εκμετάλλευσης.».

12. Η παρ. 10 του άρθρου 5 τροποποιείται, ως εξής: «10. Κτηνοτρόφοι που έκαναν χρήση του ίδιου βοσκότοπου για πάνω από 3 έτη κατά την πενταετία 2015-2019, λαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ίδιες εκτάσεις εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν στην αίτησή τους.».

13. Η παρ. 12 του άρθρου 5 τροποποιείται, ως εξής: «12. Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή μισθώνουν βοσκήσιμες γαίες κατανέμονται επιλέξιμες εκτάσεις μόνο για το μέρος που υπολείπεται για την πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1). Οι ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κατά το χρόνο απόκτησης των δικαιωμάτων βοσκότοπου εξαιρούνται από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής της παρούσας.».

14. Στο άρθρο 5, προστίθεται παρ. 15 ως εξής: «15. Για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας του ζωικού κεφαλαίου, δύναται να πραγματοποιείται συμπληρωματική κατανομή, μόνο για τις άμεσες ενισχύσεις, σύμφωνα με το ζωικό κεφάλαιο που έχει εγκριθεί μετά τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

15.Η παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέτει προς χρήση στους εμπλεκόμενους στην διαδικασία μίσθωσης επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών (Περιφέρειες, ΔΑΟΚ και Επιτροπές), ειδική διαδικτυακή εφαρμογή για τον έλεγχο της χωροταξικής ορθότητας της κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων.».

16.Η παρ. 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων η τελική κατανομή υπογράφεται από τον οικείο Περιφερειάρχη/Αντιπεριφερειάρχη, ή εναλλακτικά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

17. Η παρ. 4 του άρθρου 6 καταργείται.

18. Ο τίτλος του άρθρου 8, αντικαθίσταται ως εξής: «Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων Διοικητικές Κυρώσεις».

19. Η παρ. 5 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής: «5. Ο δικαιούχος που παύει να διατηρεί το ποίμνιο του ή αυτό είναι μικρότερο των τριών (3) ΜΜΖ εκπίπτει από το δικαίωμα χρήσης του βοσκότοπου. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε ετήσιο έλεγχο των προϋποθέσεων με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία.».

20. Η παρ. 6 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής: «6. Όταν το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου μειωθεί άνω του 30% σε σχέση με την αρχική κατά περίπτωση κατανομή απόκτηση δικαιωμάτων για δύο συνεχόμενα έτη, ο βοσκότοπος που κατανέμεται και το δικαίωμα χρήσης του, μειώνεται. Η έκταση που κατανέμεται προκύπτει από την έκταση που αντιστοιχεί στο ζωϊκό κεφάλαιο του 2ου έτους εφαρμόζοντας τον συντελεστή μείωσης του ζωϊκού κεφαλαίου του 2ου έτους.».

21. Στο άρθρο 8, προστίθεται παρ. 8 ως εξής: «8. Το ζωικό κεφάλαιο του άρθρου 3, αν μετά από τους επιτόπιους ελέγχους βρεθεί μειωμένο: α) Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, η κατανομή του επόμενου έτους ανακαλείται. β) Σε ποσοστό από 20% έως και 50%, η κατανομή του επόμενου έτους μειώνεται κατά ποσοστό 50% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου. γ) Σε ποσοστό μικρότερο του 20% έως και 10%, η κατανομή του επόμενου έτους μειώνεται κατά ποσοστό 20% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε ετήσιο έλεγχο των προϋποθέσεων.».

Άρθρο 2

Η υπ’ αρ. 1123/126631/18.11.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της αριθμ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας (Β’ 942)"» (Β’ 2518) καταργείται.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Μπίκας Αλέξανδρος agrotypos.gr