Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα396
mod_vvisit_counterΧθές5403
mod_vvisit_counterAll6314627
°F | °C
invalid location provided
Παράταση μισθώματος
Δευτέρα, 08 Ιούνιος 2020 17:12

 κυλικείων για ένα χρόνο


 

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναβάθμιση Σχολείου και άλλες διατάξεις” τα μισθώματα των λυκείων των σχολείων παρατείνονται υποχρεωτικά για ένα χρόνο ή λήγουν με πρωτοβουλία των επιχειρηματιών.
Συγκεκριμένα η τροπολογία προβλέπει, η μίσθωση δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή Δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, οι οποίες λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου 2020, παρατείνονται αυτοδικαίως για ένα επιπλέον έτος από τη λήξη τους κατόπιν αίτησης του μισθωτή. Ο καθορισμός του μισθώματος κατά το χρόνο παράτασης της μίσθωσης γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (νόμος 3463/2006). Περαιτέρω ρητά ορίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως και για μίσθωσης εντός κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε ΟΤΑ. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται ο μετριασμός των οικονομικών επιπτώσεων των μισθωτών σχολικών κυλικείων εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων αλλά και της επακόλουθης απαγόρευσης λειτουργίας αυτών μετά την επαναλειτουργία των σχολείων.
Ορίζεται ότι εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού σύμβασης μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2020 παρατείνονται για ένα έτος κατόπιν αίτησης του μισθωτή η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως 30 Ιουνίου 2020. Τέλος έως 30 Ιουνίου 2020 είναι δυνατή η εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκμισθωτή η οποία και επιστρέφεται στο μισθωτή στο ακέραιο.