Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα2581
mod_vvisit_counterΧθές6498
mod_vvisit_counterAll6005588
°F | °C
invalid location provided
Ανεπαρκής η απάντηση του Υπουργείου
Τετάρτη, 27 Μάιος 2020 18:52

 στην κατατεθείσα ερώτηση 

της Σοφίας Σακοράφα για την διευκόλυνση εγκατάστασης μελισσοσμηνών

 
Ως ανεπαρκή χαρακτηρίζει σε ανακοίνωση της η Τομεακή Οργάνωση Αιτωλοακαρνανίας του ΜέΡΑ25, την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κατατεθείσα ερώτηση της Σοφίας Σακοράφα, για την διευκόλυνση εγκατάστασης μελισσοσμηνών.
 
Η ανακοίνωση αναφέρει, "η απάντηση του Υπουργείου στην από 27.01.2020 ερώτηση της Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών του ΜέΡΑ25, Σοφίας Σακοράφα για την διευκόλυνση της εγκατάστασης μελισσοσμηνών, που απασχολεί έντονα τον κλάδο των μελισσουργών κρίνεται ανεπαρκής διότι δεν περιλαμβάνει λύσεις. Η απάντηση αποτελεί απλή καταγραφή του υφιστάμενου Νομοθετικού Πλαισίου και δεν μπορεί να καθησυχάσει τους μελισσοκόμους."
Καταλήγοντας για την περίπτωση που δεν δοθεί λύση, "Θα επανέλθουμε με οποιοδήποτε μέσον διαθέτουμε, έως ότου δοθεί λύση."
 
Η Ερώτηση που είχε καταθέσει η κ. Σακοράφα:
Προς : Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαυρουδή Βορίδη.
Θέμα : Αντιμετώπιση Προβλημάτων Ελληνικής Μελισσοκομίας.
Ο κλάδος της μελισσοκομίας είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και ανερχόμενους στην Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα της παραγωγής και η ποιότητα του ελληνικού μελιού το καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη προσοχή από την ελληνική Πολιτεία, προς όφελος και της εθνικής οικονομίας.
Ενδεικτικά, ως σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου αναφέρονται οι εισαγωγές και οι ελληνοποιήσεις μελιού, το υψηλό κόστος παραγωγής, η ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρμάκων και το απαρχαιωμένο πλαίσιο για την εγκατάσταση μελισσοκομείων και μελισσοσμηνών .
Ειδικότερα όσον αφορά στην εγκατάσταση μελισσοσμηνών, οι αποστάσεις από τους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, η μεταφορά τους σε κατοικημένες περιοχές και η γειτνίασή τους με τις οικίες καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 7 του ν. 6238/1934 (ΦΕΚ 256Α) και του άρθρου 22 του ν. 4856/1930 (ΦΕΚ 316Α). Με τη διάταξη του άρθρου 19 § 13 του ν. 3208/2003 ΦΕΚ 303Α) ορίζεται ότι με κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) καταργούνται οι διατάξεις των παραπάνω νόμων. Πλην όμως, η ΚΥΑ αυτή δεν έχει εκδοθεί εδώ και 17 έτη αν και οι διατάξεις του ν. 6238/1934 είναι εντελώς ξεπερασμένες και, σε πολλές περιπτώσεις, ουσιαστικά μη εφαρμόσιμες.
Επίσης, είναι αναγκαία η ορθή εφαρμογή του ΠΔ 190/1981 (ΦΕΚ 54Α) ως προς τη χορήγηση άδειας εγκαταστάσεων μελισσοκομείων εντός δημοσίων δασών και δημοσίων δασικών εκτάσεων, καθώς, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 99136/2370/9-8-2005, διαχωρίζεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών για μικρό διάστημα (1-3 μήνες) από την έννοια του «Μελισσοκομείου». Σύμφωνα με αυτήν, η τοποθέτηση μελισσιών για μικρότερο των 3 μηνών χρονικό διάστημα για την εκμετάλλευση δημόσιας δασικής έκτασης , π.χ. έλατο, πεύκο, θυμάρι, δεν ταυτίζεται με τον όρο «μελισσοκομείο» και συνεπώς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 46 § 5 ν. 998/1979 και 13 § 2β ν. 1734/1987.
Τέλος, μετά την εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου ανακύπτει η πραγματική ανάγκη εγκατάστασης μελισσοσμηνών σε τμήματα 1-3 στρεμμάτων ευρυτέρων δημοσίων ή δημοτικών εκτάσεων (π.χ. 100 ή 200 στρεμμάτων) που καταγράφονται σε ένα ΚΑΕΚ. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να απορρίπτονται τα αιτήματα εγκατάστασης σε μέρος ευρυτέρων εκτάσεων, λόγω του ότι η έκταση καταγράφεται σε ένα ΚΑΕΚ και δεν παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης μελισσοσμηνών σε μέρος ευρύτερης δημόσιας ή δημοτικής έκτασης , διότι προβάλλεται η απαίτηση να μισθωθεί ολόκληρη αντί ασύμφορου μισθώματος.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής μελισσοκομίας και την ανάδειξη των δυνατοτήτων της;
Και, ακόμα, ειδικότερα:
(α) Θα ληφθεί μέριμνα να συμπεριληφθεί η μελισσοκομία ισότιμα στους κλάδους αγροτικής παραγωγής και να συμπεριληφθεί στη διαμορφούμενη νέα ΚΑΠ ;
(β) Θα εκδοθεί η ΚΥΑ που εκκρεμεί εδώ και 17 έτη, όπως ορίζει ο Ν. 3208/2003, μετά από διαβούλευση με τους φορείς των μελισσοκόμων, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα νέα δεδομένα και τη νομοθεσία άλλων κρατών μελών της Ε.Ε;
(γ) Ποια μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να εφαρμόζεται ομοιόμορφα το Π.Δ. 190/1981 κατά την Εγκύκλιο 99136/2370/9-8-2005 ;
(δ) Ποια μέτρα θα λάβετε για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης μελισσοσμηνών και μελισσοκομείων σε τμήμα ευρύτερης δημοτικής ή δημόσιας έκτασης, χωρίς να απαιτείται η μίσθωση του συνόλου της έκτασης που είναι ασύμφορη και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μελισσοπαραγωγών;
 
 H απάντηση του Υπουργείου στην Ερώτηση έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 3589/27-1-2020 Ερώτηση
Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Σακοράφα Σοφία και µας διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε το υπ’ αρ. πρωτ. 62/29833/12-3-2020 έγγραφό του, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ΥΠΕΝ, κοινοποιούµε το υπ’ αρ. πρωτ. 28411/1402/31-3-2020 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης
∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
 
Το επισυναπτόμενο υπηρεσιακό σημείωμα:

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών επί της υπ’ αριθ. 3589/27-1-2020 Ερώτησης ΣΧΕΤ: με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/28411/1402/30-3-2020 ως εισερχομένου στην Υπηρεσία
Επί των ζητημάτων που διαλαμβάνονται στην κατατεθείσα Ερώτηση της Βουλευτή κ. Σοφίας Σακοράφα για την αντιμετώπιση προβλημάτων της Ελληνικής Μελισσοκομίας, και ειδικότερα σε ότι αφορά στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων μας, παραθέτουμε τα κάτωθι:
Στα πλαίσια εξεύρεσης χώρου για την εγκατάσταση μελισσοκομείων, ο νομοθέτης προέβλεψε επί εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τη δυνατότητα της ανωτέρω εγκατάστασης, κατόπιν θεσπίσεως – νεοτέρου νομικού πλαισίου – της διάταξης του άρθρου 47Α του νόμου 998/1979 ως ισχύει, εφαρμοζομένης της παραγράφου 1 και των δεσμεύσεων της παραγράφου 3 της ανωτέρω διάταξης, εκδίδοντας αρμοδίως απόφαση έγκρισης επέμβασης, μετά από εισήγηση της οικείας δασικής Αρχής, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ως άνω νόμου, του άρθρου 46 του ιδίου νόμου, τηρουμένων επιπροσθέτως των υποχρεώσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του ανωτέρω νόμου, συμπληρωθείσα διά της διατάξεως του άρθρου 1 ν. 4467/2017.
Πρόκειται για εγκατάσταση μελισσοκομείων, τα οποία αφορούν μόνιμες εγκαταστάσεις καθόσον η τοποθέτηση μελισσοσμηνών γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιτευχθεί η διαχείμαση και η ανάπτυξη των μελισσοσμηνών, ή σε μόνιμη θέση για τη στατική εκμετάλλευση αυτών. Η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε μια δασική περιοχή, για χρονικό διάστημα ενός έως τριών μηνών, προκειμένου της εκμετάλλευσης κάποιας μελιτοέκρισης (όπως σε ελατοδάση, πευκοδάση, ή περιοχές όπου φύεται το θυμάρι κ.λ.π.), δεν ταυτίζεται με την έννοια του όρου μελισσοκομείο, δεδομένου του περιορισμένου χρόνου εγκατάστασης του μελισσοσμήνους για την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού, σε αντίθεση με την έννοια της μόνιμης εγκατάστασης μελισσοκομείου, μη τηρουμένης στις περιπτώσεις αυτές της διαδικασίας του επιτρεπτού της επέμβασης.
Ο νομοθέτης συνεπώς, φρόντισε για την απαλλαγή των μελισσοτρόφων από τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διατάξεις των επιτρεπτών επεμβάσεων, εφόσον τα μελισσοσμήνη μετακινούνται περιοδικά επωφελούμενοι τις περιόδους ανθοφορίας έκκρισης και ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Για την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων, αναφορικά με την έννοια του όρου μελισσοκομείο, η υπηρεσία μας εξέδωσε την υπ’ αριθ. 99136/2370/9-8-2005 εγκύκλιο οδηγία προς τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, κατόπιν αλληλογραφίας με την οικεία Δ/νση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά στο διαχωρισμό της έννοιας τοποθέτηση μελισσοσμήνων για μικρό διάστημα (1-3 μήνες) και «Μελισσοκομείο».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ