Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα253
mod_vvisit_counterΧθές577
mod_vvisit_counterAll8029820
°F | °C
invalid location provided
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος 2015 16:09

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006

και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 12η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.    Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

DHMARXOS-PAPAN

 

2.    Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 89/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 39/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης). 3.    Έγκριση πίστωσης και αναλυτικού προγράμματος των τριήμερων εκδηλώσεων «ΕΛΑΙΑ 2015».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). 4.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). 5.    Έγκριση  διενέργειας  διαφόρων  προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). 6.    Απευθείας ανάθεση της  «παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (ταχυμεταφορά εγγράφων)  έτους 2015 – 2016»  λόγω διεξαγωγής άγονου διαγωνισμού.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). 7.    Παράταση συμβάσεων  για την «προμήθεια   τροφίμων των Νομικών Προσώπων του Δήμου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). 8.    Παράταση  συμβάσεων για την «προμήθεια  ειδών καθαριότητας  και ευπρεπισμού  των Νομικών Προσώπων του Δήμου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). 9.    Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

 

 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). 10.    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εξόδων κίνησης Προέδρου Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Νέας Αβόρανης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). 11.    Επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). 12.    Περί τροποποίησης στο Ο.Τ. 26 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Τοπικής Κοινότητας Δοκιμίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 42/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης). 13.    Περί τροποποίησης στο Ο.Τ. 4 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης του οικισμού Μπαμπαλιού του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 43/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης). 14.    Προσκύρωση καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 375Α σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 44/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης). 15.    Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 45/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
•    Για το συγκεκριμένο θέμα o Πρόεδρος της Δ.Κ. Κοινότητας Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).
16.    Τοποθέτηση μόνιμων και σταθερ

 

ών μεταλλικών πλαισίων ανάρτησης.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 47/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
•    Για το συγκεκριμένο θέμα οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Κοινότητας Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος, Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Γαμβρούλης Θεμιστοκλής, Δ.Κ. Παναιτωλίου κ. Ντζούρβας Λουκάς και Τ.Κ. Ελαιοφύτου κ. Καραπιπέρης Κωνσταντίνος συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 80 & 81 του Ν. 3852/2010).17.    Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων που αφορούν τις ιδιοκτησίες με κτηματολογικούς αριθμούς 050313-050314 στο Ο.Τ. 863, επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Πρασσά.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης). 18.    Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκύρωση  οικοπεδικού τμήματος  στο Ο.Τ. 538 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής, επί αιτήσεως Μαριάνθης Αρίδα.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώ

 

λης). 19.    Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων που αφορούν τις ιδιοκτησίες με κτηματολ. αριθμούς 021107 και 021108 στο Ο.Τ. 1197 φερόμενων ως ιδιοκτησιών Φουρνιώτη Θεοφάνη και Γεωργίας Καρρά αντίστοιχα, επί αιτήσεως Γεωργίας Καρρά.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης). 20.    Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:
Α) «Κατασκευή Νέου Διώροφου Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας & Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας». (3η παράτα

ση).
Β) «Αντικατάσταση – εμπλουτισμός δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Σκουτεράς Δήμου Αγρινίου» (4η παράταση).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος). 21.    A) Επί αιτήσεως του Λώλου Γεωργίου για χορήγηση παροχής ύδρευσης αντί ½ ίντσας σε ¾ της ίντσας.
B) Αδειοδότηση κατασκευής σε κοινόχρηστο χώρο.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
•    Για το συγκεκριμένο θέμα (Α) ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Παναιτωλίου κ. Ντζούρβας Λουκάς συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010) και για το θέμα (Β) ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ελαιοφύτου κ. Καραπιπέρης Κωνσταντίνος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010). 22.    Χορήγηση άδειας σε παραγωγό για Λαϊκές Αγορές.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). 23.    Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ