Σεπ   Οκτώβριος 2021   Νοέ

ΚΔΤΤΠΠΣ
   1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Julianna Willis Technology
°F | °C
invalid location provided
ΑΔΙΚΗ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ LEADER

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΣΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Leadermosxolios-trixonida-1

Σαφώς ευνοημένες άλλες μικρότερες αναπτυξιακές, λέει με νόημα ο δήμαρχος Αγρινίου και πρόεδρος της Τριχωνίδα Α.Ε. Παύλος Μοσχολιός.

Την έντονη διαμαρτυρία της για την   καταφανή άνιση και άδικη κατανομή των προγραμμάτων του Άξονα 4, Προσέγγιση Leader του ΠΑΑ 2007-2013  , καθώς το ποσό των 5.900.000,00 € που αναλογεί στην ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., σε καμιά περίπτωση δεν βασίζεται στα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, δηλαδή στην έκταση, τον πληθυσμό και τα προβλήματα της περιοχής παρέμβασης, όταν μάλιστα στην περιοχή παρέμβασης της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. περιλαμβάνονται  τμήματα των τριών Νομών Αιτωλ/νίας, Ευρυτανίας και Λευκάδας, εξέφρασε ομόφωνα η  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. κατά την συνεδρίαση της που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη  30 Ιουνίου 2009 και ώρα 19:00,  στο Ξενοδοχείο Imperial,  στο Αγρίνιο. Στην εισήγησή του, μάλιστα,  ο Πρόεδρος της εταιρείας και Δήμαρχος Αγρινίου , κος Παύλος Μοσχολιός, επισήμανε εκτός των άλλων και την περίπτωση εταιρειών που με πολύ μικρότερη περιοχή παρέμβασης,  και μη επαρκή υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό , απέσπασαν ποσά μεγαλύτερα από αυτά που τους αναλογούν πραγματικά .

Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους για την εξέλιξη στον τρόπο υλοποίησης και διαχείρισης των Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας , που σύμφωνα με τις νέες εγκυκλίους και τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις  που έχουν εκδοθεί το τελευταίο χρονικό διάστημtrixonidaα , αποκλείουν την υλοποίηση των προγραμμάτων από τις Αναπτυξιακές Εταιρείες και ορίζουν την μεταφορά των έργων και των εργαζομένων στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων μετά την 31-08-2009.

Ο Πρόεδρος επισήμανε πως το ασαφές νομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει την συνέχιση της λειτουργίας των προγραμμάτων έχουν δημιουργήσει ερωτήματα, που ήδη έχουν αποσταλεί προς τους αρμόδιους φορείς και δεν έχουν ακόμη απαντηθεί.

Για το λόγο αυτό εισηγήθηκε στους Μετόχους και αποφασίστηκαν  ομόφωνα :

  1.  Η συμμετοχή της Εταιρείας και υποβολή  προτάσεων  στον ανοικτό διαγωνισμό της ΠΔΕ(ημερομηνία λήξης διαγωνισμού :17-8-2009)  για την υλοποίηση των προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και ΚΗΦΗ για τους δήμους που ήδη υλοποιεί .
  2. Η εμπλοκή της εταιρείας με καθοιονδήποτε τρόπο το Δ.Σ. κρίνει σκόπιμο την χρονική στιγμή που θα απαιτηθεί , για την υλοποίηση έργων κοινωνικής φροντίδας.
  3. Η συνεργασία της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. με τις άλλες Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ή/και άλλων Περιφερειών για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού με θέμα τον αποκλεισμό των Αναπτυξιακών Εταιρειών από διεθνείς διαγωνισμούς σε αντίθεση με την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία της ανάπτυξης της επαγγελματικής ελευθερίας και της συμμετοχής ισότιμα στην οικονομική ζωή όλων των επιχειρήσεων
  4. Η συνεργασία της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. με τις άλλες Αναπτυξιακές Εταιρείες της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ή/και άλλων Περιφερειών για την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών και προς οιονδήποτε άλλον αρμόδιο φορέα με θέμα την παράταση υλοποίησης των προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας ως την 31-12-2010 (σύμφωνα με τις προσκλήσεις των εκάστοτε Περιφερειών) ή/και την τροποποίηση του άρθρου 21, παράγραφος 13 του Νόμου 3731/2008 ως εξής:

« Οι προθεσμίες των παραγράφων 1,2,8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3463/2006 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) ,και στη συνέχεια με το άρθρο 21, παρ 13 του ν.3731/2008,  παρατείνονται από την λήξη τους μέχρι την 31-12-2010. Η ανωτέρω προθεσμία  ισχύει και για τη μεταφορά του προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007.»

  1. Η ανάθεση εκ μέρους των Μετόχων για λογαριασμό των οποίων η Εταιρεία υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής Πρόνοιας ,  προς την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., για την  σύνταξη της μελέτης της σύστασης Κοινωφελών Επιχειρήσεων στους Δήμους καθώς και την ανάθεση της διαχείρισης και υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας από 01-09-2009 μέσω προγραμματικών συμβάσδεων

Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα οικονομικά της εταιρείας και η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση και έγκριση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

  1.  Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2008 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2008
  3. Εκχώρηση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4. Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου για το ποσό των 150.000,00 €

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε., τα μέλη του Δ.Σ, και εκπρόσωποι των Μετόχων , συμπληρώνοντας ποσοστό συμμετοχής 88,09% 

Τη διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβαν οι κοι Γρίνος Γεωργιος (Δ/νων Σύμβουλος) ως Πρόεδρος και  Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος  (εκπρόσωπος Δήμου Προυσού - Αντιδήμαρχος) ως Γραμματέας.

                                                                                                                                        

 

Εορτολόγιο

Δημοσκόπηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΤΡΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ:
 

Login...