Ιούλ   Αύγουστος 2022   Σεπ

ΚΔΤΤΠΠΣ
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Julianna Walker Willis Technology
°F | °C
invalid location provided
ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ

iatrio-papadatoy

Οξύτατο πρόβλημα στο Περιφερειακό Ιατρείο Παπαδάτου - Δήμου Φυτειών - Καταγγελία από το Δημοτικό Συμβούλιο

Σε καταγγελία προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Φυτειών με ομόφωνη απόφαση στη Συνεδρίαση της 23/6/2009 σχετικά με την εγκατάλειψη του Ιατρείου από την διορισθείσα Αγροτική Ιατρό, όχι με έγγραφη απόφαση αλλά με προφορική εντολή (!) του Διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου, προκαλώντας και τον προβληματισμό του Συμβουλίου ως προς την νομιμότητα της ενέργειας. Ως εκ τούτου το Περιφερειακό Ιατρείο Παπαδάτου ενόψει και του Καλοκαιριού που ο πληθυσμός του χωριού αυξάνεται είναι ουσιαστικά χωρίς Ιατρό, με ότι αυτό συνεπάγεται για το μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων του χωριού αλλά και τους Θερινούς επισκέπτες του.

Από το πρακτικό της  υπ΄αρίθ.από   23-6-2009  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

            Σήμερα την  23-6-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα  20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την  αρίθμ.  3096/19-6-2009  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων   95 & 96  του  Κ.Δ.Κ (Ν. 3463/2006) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 8ο: «Λειτουργία  Αγροτικού  Ιατρείου  ΤΔ  Παπαδάτου»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  σε  σύνολο δέκα  τριών  (13) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

         Παρόντες                                   Απόντες

  • 1. Θεμιστοκλής Κουτσομπίνας ( Πρόεδρος Δ.Σ) 1. Ευθυμία Καραπάνου-Κολοβού
  • 2. Κων/νος Πατσιάς 2. Ιωάννης Φλωρόπουλος
  • 3. Ευστάθιος Παληγεώργος 3. Παναγιώτης Σ. Γαζέτας
  • 4. Μαγδαληνή Παπαδημητρίου 4. Ιωάννης Ζαφείρης
  • 5. Ιωάννης Γκούμας
  • 6. Ιωάννης Γαλάνης
  • 7. Γεώργιος Σταμουλάκης
  • 8. Απόστολος Γαλαζούλας
  • 9. Παναγιώτης Ε. Γαζέτας
  • 10. Σωτήριος Σταμουλάκης Οι οποίοι δεν ήρθαν αν και

(Πρόεδρος Τ.Σ. Παπαδάτου)                                                          κλήθηκαν νόμιμα.

           

    Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε  και ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης  Ι. Τζαχρήστας  καθώς και η  υπάλληλος  του  Δήμου  κα  Κατσιγιάννη  Παναγιώτα  για  την  τήρηση των  πρακτικών .

Ο Πρόεδρος ύστερα από διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  8ο: «Λειτουργία  Αγροτικού  Ιατρείου  ΤΔ  Παπαδάτου»

Αριθ. Απόφασης :  89/ 2009

     Για  το ανωτέρω θέμα   της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος  έδωσε  το λόγο  στο  Σωτήριο  Σταμουλάκη Πρόεδρο  ΤΔ  Παπαδάτου  ο οποίος  είπε  τα  εξής:

 Στις  23-5-2009 συνεδρίασε  έκτακτα  το τοπικό συμβούλιο  Παπαδάτου  με   μοναδικό θέμα  την εγκατάλειψη του Περιφερειακού Ιατρείου .  Αναφέρθηκε διεξοδικά στο ιστορικό της εγκατάλειψης του Περιφ. Ιατρείου Παπαδάτου από την διορισθείσα  Ιατρό με  την  προφορική  συναίνεση του Διοικητή του Νοσοκομείου .

Το περιφερειακό ιατρείο το επισκέπτεται περιστασιακά σε μη τακτικές  ώρες και ημέρες  Ιατρός από  άλλο Π. Ιατρείο Τρύφου. Ακολούθως αναφέρθηκε   στα  προβλήματα  που έχουν  προκύψει , κυρίως  στο γηραιότερο πληθυσμό εφόσον δεν παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά  έως  καθόλου  πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας  καθώς  &  τις έντονες  διαμαρτυρίες  των κατοίκων .

Τέλος ,  καλεί  σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο να  καταγγείλει  προς  κάθε υπεύθυνο  την  στάση  απαξίωσης και εγκατάλειψης του Π.Ι  Παπαδάτου 

Εν συνεχεία  κάλεσε το συμβούλιο  να αποφασίσει  σχετικά

 To συμβούλιο αφού εξέτασε την πρόταση και μετά από διαλογική συζήτηση 

                                                                  

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καταγγέλλει προς  κάθε αρμόδιο του Ε.Σ.Υ. αλλά  και προς  τα  ΜΜΕ  ,  την  απαξίωση  και  εγκατάλειψη του Π.Ι. Παπαδάτου   από την διορισμένη αγροτική Ιατρό  με  τη  συναίνεση των προϊσταμένων  της καθώς  και  την παράνομη  απόσπασή  της   στο  Νοσοκομείο  Αγρινίου .

 

 

Εορτολόγιο

Δημοσκόπηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΤΡΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ:
 

Login...