Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα1922
mod_vvisit_counterΧθές2544
mod_vvisit_counterAll6272706
°F | °C
invalid location provided
Συμμετοχή της τοπικής
Δευτέρα, 01 Απρίλιος 2013 19:46

αυτοδιοίκησης στο έργο:

«Αντιμετώπιση της ευρυζωνικού χάσματος στις απομακρυσμένες περιοχές χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του μοντέλου ΣΔΙΤ»
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νοτιοανατολική Ευρώπη – Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας» [South East Europe – Transnational Cooperation Programme (SEE)] (wweyryzonikothtaw.southeast-europe.net) της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007 – 2013, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ - ΠΔΕ) και η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. (ΑΔΕΠ) συμμετέχουν μαζί με άλλους 15 εταίρους (μέλη και μη μέλη της Ε.Ε.) στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: Tackling the "Broadband Gap" in SEE Rural areas through PPP model (ακρωνύμιο PPP4Broadband). Το έργο αφορά στη διαχείριση του φαινομένου του ευρυζωνικού χάσματος με ολοκληρωμένες στρατηγικές ή παρεμβάσεις και έχει ως γενικό στόχο την διάχυση τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων για την βελτίωση της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές της ΝΑ Ευρώπης με τη χρήση μοντέλου ΣΔΙΤ. Το φαινόμενο του ευρυζωνικού χάσματος εντοπίζεται σε αγροτικές περιοχές ή στα προάστια αστικών περιοχών, όπου υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο με συνδέσεις κάτω των 256 kbps, που θεωρείται το κατώτατο όριο ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ε.Ε.
Σε 9 χώρες της Ν.Α. Ευρώπης που συμμετέχουν στο έργο πρόκειται να εγκατασταθούν αντίστοιχα Κέντρα Αριστείας για την Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών με συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα «ΣΔΙΤ» (Public-Private-Partnerships), τα οποία θα έχουν το ρόλο να παρέχουν τη γνώση, εμπειρία, προτυποποίηση και καθοδήγηση σε φορείς που θα αναπτύξουν Ευρυζωνικές Υποδομές ή Υπηρεσίες.
Η λειτουργία του μοντέλου των Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα θα δοκιμαστεί με την προετοιμασία 3 πιλοτικών σεναρίων επενδύσεων σε προεπιλεγμένες περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο (Ελλάδα, Ρουμανία, ΠΓΔΜ).
Εκτός από τα σενάρια αξιοποίησης των ευρυζωνικών υποδομών, το έργο θα υλοποιήσει ένα σύνολο από εκπαιδευτικές και προωθητικές δράσεις, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών του Δημοσίου Τομέα στη χρήση και ορθή εκμετάλλευση των Ευρυζωνικών Υποδομών.
Το σημαντικότερο προσδοκώμενο όφελος για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΠΤΑ - ΠΔΕ και ΑΔΕΠ) είναι η βελτίωση τεχνογνωσίας σε θεσμικό, νομικό, οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο και ανταλλαγή εμπειριών με τους άλλους εταίρους σχετικά με δύο σημαντικά και σύγχρονα θέματα: (α) Ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές και (β) Υλοποίηση έργων μέσω μοντέλου ΣΔΙΤ.
Τα επιμέρους οφέλη από την συμμετοχή στο έργο είναι τα εξής:
• Συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει ως αντικείμενο συναφές με αυτό που πρόκειται να υλοποιηθεί πανελλαδικά στο άμεσο μέλλον (Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών, προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ).
• Ανάπτυξη μοντέλων σχεδιασμού για επαρκή ευρυζωνική κάλυψη των απομακρυσμένων περιοχών, προκειμένου να εκπληρωθεί σταδιακά ο στόχος «συνολικής ευρυζωνικής κάλυψης» που θέτει η Ψηφιακή Ατζέντα 2020.
• Απόκτηση τεχνογνωσίας στην παροχή αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ευρυζωνικότητας στους τελικούς χρήστες σε ότι αφορά την ταχύτητα, την ποιότητα και την τιμή.
• Απόκτηση εμπειρίας για τον επαρκή κρατικό έλεγχο των αρχών λειτουργίας των ευρυζωνικών δικτύων.
Στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση στην πόλη Strbske Pleso της Σλοβακίας, στην οποία συγκεντρώθηκαν όλοι οι εταίροι για να ξεκινήσει η συνεργασία του κοινού έργου, να οριστεί η κατανομή των καθηκόντων, των μεθόδων συνεργασίας και εργασίας και άλλων σημαντικών θεμάτων για μια επιτυχή συνεργασία που θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του έτους 2014.