Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα5558
mod_vvisit_counterΧθές5875
mod_vvisit_counterAll6989181
°F | °C
invalid location provided
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Δευτέρα, 12 Νοέμβριος 2012 17:53

O Γ. Χατζημαρκάκης καταθέτει επείγον  xantzhmarkakhsψήφισμα για την Ελλάδα, στο Συνέδριο του ELDER .

Tο Ευρωπαϊκό Φιλελεύθερο Κόμμα ζητά ένα Ευρωπαϊκό σχέδιο Ηρακλής για ανάπτυξη και επενδύσεις

Δουβλίνο, 10 Νοεμβρίου 2012.  Το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων και του Δημοκρατικού Κόμματος (ολοκληρώθηκε σήμερα στο Δουβλίνο) ενέκρινε ένα επείγον ψήφισμα για την Ελλάδα. Το ψήφισμα κατατέθηκε από τον ευρωβουλευτή Γ. Χατζημαρκάκη για λογαριασμό των Γερμανών Φιλελευθέρων.

Το ψήφισμα αναγνωρίζει τη δέσμευση της Ελλάδα ως προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Την ίδια στιγμή "Υπάρχει μεγάλη ανησυχία, ότι η κρίση έχει οδηγήσει σε σοβαρή οικονομική ύφεση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη επενδύσεων, ανεπαρκή ρευστότητα και αύξηση της ανεργίας."

Το Συνέδριο υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει αυτόν τον φαύλο κύκλο και ως εκ τούτου χρειάζεται ένα «ευρωπαϊκό σχέδιο Ηρακλής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις."

Το ψή φισμα αναφέρει επίσης ότι είναι "γεγονός πως μόνο με μια έξυπνη ανακατανομή του προϋπολογισμού της ΕΕ και με μια καλύτερη πολιτική δαπάνης των φόρων, μπορεί να ενισχυθεί η ανάπτυξη ."

Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης δήλωσε ότι «το ψήφισμα ρίχνει την προσοχή του στην σοβαρή κατάσταση της Ελλάδας. Δεδομένου ότι η χώρα έχει αποδείξει επανειλημμένα τη δέσμευσή της στις μεταρρυθμίσεις," η ελληνική κοινωνία αξίζει ένα προσαρμοσμένο σχέδιο ανάπτυξης. Η χώρα αυτή έχει τόσες πολλές δυνατότητες. Είναι κρίμα που δεν χρησιμοποιούνται ώστε να ξεπεραστεί η κρίση. Η ΕΕ πρέπει τώρα να κάνει τη δουλειά της. "

 

 

English edition

Chatzimarkakis pushes urgency resolution on Greece / European Liberal Party Congress asks for ELDR European Hercules Plan for Growth and Investment

Dublin, 10th of November 2012. The Congress of the European Liberal and Democratic Party today adopted an urgency resolution on Greece. The Resolution has been initiated by MEP Chatzimarkakis on behalf of the German Liberals.

The Resolution acknowledges the commitment of Greece for structural reforms. At the same time "It is deeply concerned, however, that the crisis has led to a severe economic recession marked by disinvestment, insufficient liquidity and growing unemployment."

The Congress underlines its conviction that Greece and Europe have to break this vicious circle and therefore needs a "European Hercules Plan for Growth and Investment."

The resolution further states that it is "convinced that only with a smart reallocation of the EU-budget and better spending of taxes, growth can be boosted."

Jorgo Chatzimarkakis stated that "the Resolution draws light to the serious situation in Greece. Since the country demonstrated repeatedly its commitment to reforms, "the Greek deserve a tailored growth plan. This country has so much potential. It is a shame that it is not used to overcome the crisis. The EU has now to do its job."