°F | °C
invalid location provided
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2012 15:36

Θετική απήχηση είχαν οι σημαντικές προτάσεις  tsaytarhs_5και παρεμβάσεις του Έλληνα  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητή Αθανάσιου Τσαυτάρη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα Κράτη Μέλη, σχετικά με την:

  • ενίσχυση της κτηνοτροφίας,
  • αντιμετώπιση των προβλημάτων της αύξησης των ζωοτροφών
  •  τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο,
  • περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής,

στο Συμβούλιο Υπουργών  Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, που ολοκληρώθηκε την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Τσαυτάρης με γραπτή του παρέμβαση στο Συμβούλιο, τεκμηρίωσε  την ανάγκη λήψης άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για την υποβοήθηση του πληττόμενου τομέα της κτηνοτροφίας από την ξαφνική άνοδο σε παγκόσμιο επίπεδο της τιμής των ζωοτροφών, η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψή τους  δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης του τομέα.  

Ειδικότερα, ο Έλληνας Υπουργός  ζήτησε:

  • 1. Την προβλεπόμενη δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος κρατικών ενισχύσεων «de minimis» για τους κτηνοτρόφους ώστε να ανταπεξέλθουν άμεσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
  • 2. Την εξασφάλιση πρόσβασης στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. που έχει συσταθεί για έκτατες περιστάσεις όπως αυτή της απότομης αύξησης της τιμής των ζωοτροφών
  • 3. Την ενίσχυση της καλλιέργειας των ψυχανθών από το 2013 με ένα κατ' αποκοπή ποσό, ώστε να ενθαρρυνθεί η αύξηση των εκτάσεων, που καλλιεργούνται με ψυχανθή για παράγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών και να μετριασθεί η εξάρτηση από την εισαγόμενη σόγια η τιμή της οποίας διπλασιάσθηκε. Η ενίσχυση αυτή θα είναι ανάλογη της ενίσχυσης που προβλεπόταν για την παραγωγή ενεργειακών καλλιεργειών έως το 2008 (άρθρο 88, τον κανονισμό (ΕΚ) 1782/2003).
  • 4. Την θέσπιση κινήτρων για καλλιέργεια ψυχανθών και πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διάστασης και των φιλοπεριβαλλοντικών μέτρων που ενισχύονται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τέτοιο κίνητρο αποτελεί μια πρόσθετη πληρωμή για τις καλλιεργούμενες με ψυχανθή εκτάσεις, στο πλαίσιο του 2ου πυλώνα της ΚΑΠ, που είναι επί του παρόντος υπό συζήτηση.
  • 5. Κάθε άλλο μέτρο που θεωρείται κατάλληλο από την Επιτροπή, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση του τομέα της κτηνοτροφίας και των αγροτών, όπως η ενδεχόμενη αύξηση της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης 2012 πέραν του 50%

Τις θέσεις αυτές υποστήριξαν και άλλα Κράτη Μέλη και ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Dacian Cioloş αντιμετώπισε πολύ θετικά τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς, αναφέροντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθούν όλα τα προτεινόμενα μέτρα στη Διαχειριστική Επιτροπή για να εκτιμηθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης. Ειδικά για το «de minimis» αναφέρθηκε ότι τα at hoc ποσά που ενδεχόμενα θα δαπανηθούν για την περίοδο 2012-2013 δεν θα επιβαρύνουν το τριετές όριο που έχουν τα Κ-Μ με βάση τον κοινοτικό κανονισμό.

Σε σχέση με τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και ειδικότερα για τον κανονισμό της Κοινής Οργάνωσης Αγορών των γεωργικών προϊόντων,  ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ανέφερε ότι τα εργαλεία που διαθέτουν ήδη οι χώρες για την τη ρύθμιση της αγοράς δηλαδή η παρέμβαση, η ιδιωτική αποθεματοποίηση και οι εξαγωγικές επιστροφές, θα παραμείνουν και στον νέο Κανονισμό, θα αποτελούν όμως εργαλεία για τη διαχείριση της αγοράς και όχι για την κατεύθυνσή της. Τόνισε, επίσης ότι κάθε αύξηση της τιμής αναφοράς θέλει ιδιαίτερη προσοχή γιατί περιορίζει τη διαπραγματευτική θέση της Ένωσης στον ΠΟΕ.

Στην παρέμβασή του ο Έλληνας Yπουργός υπογράμμισε τη σημασία των εργαλείων αυτών, των οποίων η διαχείριση πρέπει να βελτιωθεί, έτσι ώστε να λειτουργούν προληπτικά, με τον απαιτούμενο εξορθολογισμό τους και την ενίσχυση της διαφάνειας, αποβλέποντας κυρίως στον περιορισμό του ανοίγματος τιμών μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα. Ιδιαίτερα τονίσθηκε από τον κ. Τσαυτάρη  η σημασία που αποκτά, η αναγκαιότητα αναγραφής της προέλευσης των προϊόντων στη συσκευασία, ώστε να ενημερώνεται ο καταναλωτής και να προστατεύονται τα ευρωπαϊκά προϊόντα από αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σε ότι αφορά στο νέο κανονισμό για την Αγροτική Ανάπτυξη, ο κ. Τσαυτάρης τάχθηκε υπέρ της ισόρροπης ανάπτυξης όλων των Περιφερειών της Ε.Ε. με ευελιξία στον τρόπο εφαρμογής του «συντονισμού ακριβείας» κατά τον καθορισμό των περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα, σχετικά με τους δείκτες και το ποσοστό αναφοράς που λαμβάνονται υπόψη στην αντίστοιχη μεθοδολογία. Πρόσθεσε επίσης ότι τα κατώφλια συντονισμού ακριβείας στη βάση ενός ευρωπαϊκού μέσου όρου δεν είναι σωστή προσέγγιση για την ταξινόμηση των περιοχών και τάχθηκε υπέρ των εθνικών ή ακόμη και περιφερειακών μέσων όρων.

Από τη συνοπτική συζήτηση που έγινε διαπιστώθηκε ευρεία υποστήριξη για την εφαρμογή του νέου συστήματος προσδιορισμού των περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα, με ευέλικτη διαδικασία συντονισμού ακριβείας και μεταβατική περίοδο μέχρι το 2015, κατά την οποία θα εξακολουθήσουν να δίνονται ενισχύσεις στις υφιστάμενες με την προηγούμενη κατάταξη μειονεκτικές περιοχές.