°F | °C
invalid location provided
Η περίοδος που ζούμε είναι κρίσιμη.
Τετάρτη, 01 Φεβρουάριος 2012 17:45

ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ  

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ  24ης AGROTICAdribelekas

«Η περίοδος που ζούμε είναι κρίσιμη. Δίνουμε έναν αγώνα για τη δημοσιονομική μας προσαρμογή, την αντιμετώπιση του χρέους και των ελλειμμάτων που είναι ταυτόχρονα και αγώνας για την επιβίωση της χώρας. Δίνουμε όμως και έναν άλλο αγώνα εξίσου σημαντικό: τον αγώνα της ανάπτυξης.

Δεν γνωρίζω ιστορικά χώρα να βγήκε από τέτοια κρίση χωρίς την ανασυγκρότηση της γεωργίας. Εμείς έχουμε έναν επιπλέον λόγο: Σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η γεωργία στην Ελλάδα αποτελεί ακόμα και σήμερα σημαντική πηγή απασχόλησης των κατοίκων στην Περιφέρεια, ενώ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και να προμηθεύει με πρώτες ύλες την μεταποιητική βιομηχανία τροφίμων. Συνολικά ο τομέας των Τροφίμων και Ποτών αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο στη χώρα μας, σε κύκλο εργασιών, προστιθέμενη αξία, καθώς και σε απασχόληση.

Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το 20% έως 25% των ελληνικών εξαγωγών απαρτίζεται από αγροδιατροφικά προϊόντα.  Και η ενίσχυση των εξαγωγών μας, η σημαντική βελτίωση της εικόνας του εμπορικού μας ισοζυγίου, δείχνει ότι οι προσπάθειες μας, οι προσπάθειες όλων μας, πιάνουν τόπο.

Συνεπώς, στις σημερινές συνθήκες, όπως διαμορφώνονται στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά, ο αγροδιατροφικός τομέας έχει τη δυναμική να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις διαφαινόμενες ευκαιρίες, την αύξηση δηλαδή της  παγκόσμιας ζήτησης για ποιοτικά, υγιεινά και με ταυτότητα αγροδιατροφικά προϊόντα.

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύουν και τα ευρήματα δύο πρόσφατων σημαντικών μελετών.

Η πρώτη, προέρχεται από την κορυφαία εταιρία παροχής επενδυτικών συμβουλών (Grant Thorton), η οποία κατατάσσει τον αγροδιατροφικό τομέα στους τρεις πιο ελπιδοφόρους τομείς της Ελληνικής οικονομίας.

Η δεύτερη αφορά τη μελέτη του ΙΟΒΕ, που δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες, και κατέγραψε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, τη στροφή και προοπτική του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια, διάλογο, συναντίληψη και αλλαγή νοοτροπίας από όλους μας.

Ως πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ στοχεύουμε στην ενίσχυση και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, στην προώθηση και ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής των ελληνικών προϊόντων, καθώς και σε μεθόδους παραγωγής που σέβονται απόλυτα το περιβάλλον και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα. Σύνθημά μας είναι Ταυτότητα-Ποιότητα-Αειφορία παντού, σε όλη την αλυσίδα του αγροδιατροφικού τομέα. Και πρακτική μας, η αξιοποίηση κάθε παραγωγικής ικμάδας που διαθέτουμε για να επανεκκινήσει η χώρα, να βρει τον αναπτυξιακό της βηματισμό.

Τη λογική αυτή υπηρετούν όλες μας οι πολιτικές που κατά βάση αποσκοπούν:

Πρώτον,  στην εξασφάλιση της ρευστότητας του αγροτικού τομέα, καταβάλλοντας την τελευταία διετία περίπου 9,3 δις ευρώ (εκ των οποίων τα 7,1 δις αφορούσαν ενιαίες ενισχύσεις-συνδεδεμένη βάμβακος- ποιοτικό παρακράτημα κλπ., 1,7 δις αφορούσαν νέους αγρότες, σχέδια βελτίωσης, αγροπεριβαλλοντικά, εξισωτική, Leader, δημόσια έργα κλπ., και 460 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν ομάδες παραγωγών, επιχειρησιακά προγράμματα κλπ.)

Στα ποσά αυτά πρέπει να προστεθούν και οι δαπάνες από αμιγώς εθνικά μέτρα (π.χ. ΦΠΑ, ΕΦΚ, αναπτυξιακές δράσεις κλπ.)

Δεύτερον, καταρτίσαμε μια συνεκτική αναπτυξιακή στρατηγική και θεσπίσαμε μέτρα και πολιτικές για την επίτευξή της. Σε αυτά εντάσσονται για παράδειγμα:

  • τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών και τα ‘‘καλάθια τοπικών προϊόντων''
  • η αξιοποίηση της αργούσας αγροτικής γης που ανήκει στο Δημόσιο και το ΥΠΑΑΤ,
  • η αναδιοργάνωση των συλλογικών μορφών οργάνωσης παραγωγής, των συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών, διεπαγγελματικών οργανώσεων,
  • η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών απέναντι στους μεσάζοντες, μέσω αγροδιατροφικών συμπράξεων, τη συμβολαιακή γεωργία, τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων
  • η ενοποίηση και ο προσανατολισμός των φορέων της έρευνας, της κατάρτισης, της εκπαίδευσης της πιστοποίησης και η αποκέντρωση στην Περιφέρεια για την υποστήριξη του αγρότη και την εισαγωγή της καινοτομίας,
  • ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου διακίνησης και του κλάδου των φυτοφαρμάκων,
  • η ανάδειξη της σπουδαιότητας κάποιων νέων προϊόντων, όπως των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, για τα οποία σύντομα θα ανακοινώσουμε μια συνολική δέσμη πολιτικών.

Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στην 24η AGROTΙCA, αυτό το καταξιωμένο «σταυροδρόμι» αγροτών και επιχειρήσεων, το κορυφαίο εκθεσιακό γεγονός στον αγροτικό τομέα.