Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα3609
mod_vvisit_counterΧθές5403
mod_vvisit_counterAll6317840
°F | °C
invalid location provided
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

pallasΒΡΥΞΕΛΛΕΣ:   ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΛΛΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Οι κοινότητες των Ρομά, της μεγαλύτερης εθνοτικής μειονότητας της Ευρώπης, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις και διαχωρισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια έκθεση, ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα ταμεία της ΕΕ για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομά. Η εξασφάλιση της πρόσβασης των κοινοτήτων αυτών σε θέσεις εργασίας και μη διαχωρισμένη εκπαίδευση, στέγαση και υπηρεσίες υγείας είναι ζωτική για την κοινωνική τους ένταξη, αναφέρεται στην έκθεση. Η ένταξη των κατ' εκτίμηση 10 έως 12 εκατομμυρίων Ρομά - πληθυσμός τόσο μεγάλος όσο ο πληθυσμός του Βελγίου ή της Ελλάδας - είναι κοινή ευθύνη των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Μια ξεχωριστή έκθεση αξιολόγησε την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τα προηγούμενα δύο χρόνια. Οι συμμετέχοντες στη δεύτερη πανευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για τους Ρομά, που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρδοβα της Ισπανίας στις 8-9 Απριλίου, θα επανεξετάσουν τις εκθέσεις αυτές.

«Ως Ένωση θεμελιωμένη σε ισχυρές αξίες, πρέπει να εξασφαλίσουμε την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά. Οι διακρίσεις εναντίον αυτής της εθνοτικής μειονότητας δεν είναι αποδεκτές,» δήλωσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Viviane Reding, επίτροπος δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας. «Η αντιμετώπιση των προβλημάτων τους ωφελεί τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. Μόνο μέσω διαρκούς και συντονισμένης δράσης μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά τους Ρομά σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Ο κ. Làszló Andor, επίτροπος της ΕΕ για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη τόνισε: «Οι προσπάθειες για την ένταξη των Ρομά πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής, αρχίζοντας από τα πρώτα στάδια του νηπιαγωγείου έως την κανονική εκπαίδευση για παιδιά, θέσεις εργασίας για ενηλίκους και φροντίδα για τους ηλικιωμένους. Οι κοινότητες των Ρομά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών μας για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας. Πρόσθεσε ακόμη: «Οι Ρομά δεν χρειάζονται ξεχωριστή αγορά εργασίας, δεν χρειάζονται σχολεία που παρατείνουν τον διαχωρισμό των παιδιών Ρομά και δεν θέλουν ανακαινισμένα γκέτο για τους Ρομά. Ο στόχος μας είναι να γίνουν οι Ρομά αποδεκτοί επί ίσοις όροις, να ενταχθούν στην κοινωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένας ισχυρός μοχλός για την υποστήριξη αυτής της οριζόντιας προσέγγισης.»

Στην ανακοίνωση της που εκδόθηκε σήμερα, η Επιτροπή σκιαγραφεί ένα φιλόδοξο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων όσον αφορά την ένταξη των Ρομά, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Κινητοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - που μαζί αντιπροσωπεύουν το ήμισυ σχεδόν του προϋπολογισμού της ΕΕ - για την υποστήριξη της ένταξης των Ρομά
  • Συνεκτίμηση των ζητημάτων των Ρομά σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, από την απασχόληση έως την αστική ανάπτυξη και από τη δημόσια υγεία έως την επέκταση της ΕΕ
  • Αξιοποίηση του δυναμικού των κοινοτήτων των Ρομά για την υποστήριξη της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020.

Παρόλο που η κατάσταση πολλών Ρομά της Ευρώπης παραμένει δύσκολη, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και σε εθνικό επίπεδο. Τα τελευταία δύο χρόνια, η ΕΕ και τα κράτη μέλη επικεντρώθηκαν στην εκπόνηση νόμων κατά των διακρίσεων και στην πιο αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση για την προώθηση  της ένταξης των Ρομά. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η καταπολέμηση των διακρίσεων, του διαχωρισμού καθώς και η υποστήριξη προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του φαύλου κύκλου της φτώχειας, της κοινωνικής περιθωριοποίησης, της χαμηλής σχολικής επιτυχίας και της κακής στέγασης και υγείας.

Παραδείγματος χάριν, η Επιτροπή κίνησε δικαστικές διαδικασίες κατά 24 κρατών μελών για να εξασφαλιστεί ότι το δίκαιο της ΕΕ κατά των διακρίσεων λόγω φυλής μεταφέρεται ορθώς στην εθνική νομοθεσία. Από τις υποθέσεις αυτές, οι 12 εξακολουθούν να εκκρεμούν, ενώ 12 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Για να ενθαρρυνθεί η αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διεξάγει δύο μελέτες που θα προσδιορίσουν επιτυχή σχέδια, προγράμματα και πολιτικές για την ένταξη των Ρομά - μία που καλύπτει τα ταμεία συνολικά και μία δεύτερη για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους Ρομά.

Η ανακοίνωση και η έκθεση προόδου θα συζητηθούν στην δεύτερη σύνοδο κορυφής για τους Ρομά, που διοργανώνεται από την ισπανική προεδρία της ΕΕ. Η εκδήλωση συγκεντρώνει εκπροσώπους υψηλού επιπέδου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών για να εξετάσουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε από την πρώτη σύνοδο το 2008 έως σήμερα.

 

Ιστορικό

Οι κοινότητες Ρομά συχνά αντιμετωπίζουν οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διακρίσεις. Ο πλούτος που οι κοινότητες αυτές μπορούν να προσκομίσουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία συχνά παραβλέπεται και αλλοιώνεται από στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Ύστερα από αίτημα των ηγετών της ΕΕ, η Επιτροπή δημοσίευσε ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τα μέσα, τις πολιτικές και την πρόοδο που επιτεύχθηκε προς την κατεύθυνση της ένταξης των Ρομά, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής για τους Ρομά τον Σεπτέμβριο του 2008. Οι ηγέτες της ΕΕ επιβεβαίωσαν, τον Δεκέμβριο του 2008, τη δέσμευση των κυβερνήσεων τους για τη χρησιμοποίηση των μέσων που είναι διαθέσιμα για την υποστήριξη της ένταξης των Ρομά.

Το 2009, η Επιτροπή ξεκίνησε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ένταξη των Ρομά που θα συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες και αρμόδιους χάραξης πολιτικής. Ανέπτυξε 10 κοινές βασικές αρχές για την ένταξη των Ρομά που παρέχουν καθοδήγηση για τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής ώστε να χαράζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές δράσεις.

Η ΕΕ έχει ισχυρό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Χρησιμοποιεί τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και προβάλλει το ζήτημα των διακρίσεων κατά των Ρομά με τις πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Επιπλέον, συντονίζει ορισμένους βασικούς τομείς πολιτικής που είναι ιδιαίτερα συναφείς με την ένταξη των Ρομά, όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η κοινωνική ένταξη.

 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά αυστηρότερες κυρώσεις κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και κατά της παιδικής πορνογραφίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες με τους οποίους τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επιβάλουν αυστηρότερες ποινές σε όσους είναι ένοχοι σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος παιδιών. Η πρόταση προβλέπει επίσης την ποινική δίωξη και όσων επιδίδονται σε προσέγγιση και άγρα παιδιών με πρόθεση την σεξουαλική κακοποίηση τους (αδίκημα γνωστότερο με την αγγλική λέξη "grooming"), καθώς επίσης και του "σεξουαλικού τουρισμού", ακόμα και αν η κακοποίηση του παιδιού συμβαίνει εκτός ΕΕ. Η Επιτροπή ζητά επίσης ενισχυμένη δράση σχετικά με την πρόληψη αυτών των αδικημάτων και την προστασία των θυμάτων. Ειδικότερα, επιδιώκει να εξασφαλιστεί ειδική για την περίπτωση κάθε δράστη μεταχείριση έτσι ώστε αυτός να μη διαπράξει πλέον το αδίκημα της κακοποίησης.

«Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού σημαίνει διάπραξη φοβερών εγκληματικών πράξεων σε βάρος παιδιών, οι οποίες αφήνουν βαθιές πληγές στα θύματα για όλη τους τη ζωή. Σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού είναι η χρησιμοποίηση παιδιών ως σεξουαλικών αντικειμένων και η αποκόμιση κέρδους από το μαρτύριο τους. Παιδική πορνογραφία είναι η απεικόνιση παιδιών την ώρα που κακοποιούνται σεξουαλικά. Η τηλεφόρτωση ή η θέαση παιδοπορνογραφικού υλικού στο Διαδίκτυο οδηγεί στο βιασμό ακόμα περισσότερων παιδιών για να γίνει δυνατή η παραγωγή αυτών των εικόνων», είπε η επίτροπος κα Cecilia Malmstròm, αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις. «Η απόκριση της ΕΕ πρέπει να είναι σαφής και αποτελεσματική. Η ΕΕ, πρέπει να πράξει, και θα το κάνει, ό,τι μπορεί για την πάταξη του φαινομένου αυτού».

Από μελέτες προκύπτει ότι ένα ποσοστό μεταξύ 10% και 20% παιδιών στην Ευρώπη υφίστανται κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας. Μερικές μορφές σεξουαλικής βίας σημειώνουν ακόμα ανοδική πορεία. Ο αριθμός των ιστοτόπων με παιδοπορνογραφικό υλικό μεγαλώνει: 200 εικόνες παιδικής πορνογραφίας τίθενται κάθε μέρα σε κυκλοφορία. Τα θύματα παιδικής ηλικίας που απεικονίζονται στην πορνογραφία είναι όλο και νεαρότερα, και οι εικόνες γίνονται όλα και πιο παραστατικές και βίαιες. Ένα ποσοστό 20% δραστών σεξουαλικών αδικημάτων υποτροπιάζουν μετά την καταδίκη τους.

Η σημερινή πρόταση αποσκοπεί στο να καταστήσει ευκολότερη την πάταξη αυτών των εγκλημάτων με τη χρησιμοποίηση διαφόρων μέσων:

Θα προβλεφθούν σε ολόκληρη την ΕΕ αυστηρότερες κυρώσεις για την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, δεδομένου ότι πρόκειται για σοβαρά εγκλήματα. Θα καλυφθούν επίσης νέες μορφές κακοποίησης, όπως η άγρα παιδιών μέσω του Διαδικτύου και η κακοποίηση τους (γνωστή ως 'grooming'), η θέαση παιδοπορνογραφικού υλικού χωρίς την τηλεφόρτωση αρχείων ή ο εξαναγκασμός παιδιών να παίρνουν σεξουαλικές στάσεις μπροστά σε κάμερες υπολογιστών,

Θα διώκονται, αμέσως μετά την επιστροφή τους, τα άτομα που συμμετέχουν σε ταξίδια σεξουαλικού τουρισμού στο εξωτερικό με σκοπό την κακοποίηση παιδιών.

Θα προστατεύονται τα θύματα παιδικής ηλικίας από περαιτέρω τραύματα που προκαλούν οι συνεντεύξεις από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές, ή από την υποχρεωτική δημόσια εμφάνιση τους ενώπιον του δικαστηρίου και θα τους παρέχεται δωρεάν βοήθεια από δικηγόρο.

Θα γίνεται ατομική αξιολόγηση κάθε δράστη ξεχωριστά και θα παρέχεται ειδική για την περίπτωση του μεταχείριση ώστε να μη διαπράξει πλέον το αδίκημα της κακοποίησης.

Θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ οι απαγορεύσεις που επιβάλλονται στους δράστες ως προς τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες στις οποίες προβλέπεται επαφή με παιδιά, και όχι μόνο στη χώρα στην οποία έχουν καταδικαστεί.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν ότι μπορεί να εμποδιστεί η πρόσβαση σε ιστότοπους που περιέχουν παιδοπορνογραφικό υλικό, δεδομένου ότι η αφαίρεση του υλικού στην πηγή είναι πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα όταν ο ιστότοπος είναι εγκατεστημένος εκτός ΕΕ. Η πρόταση θα αφήσει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίσουν τον ακριβή τρόπο εφαρμογής της φραγής της πρόσβασης, αλλά θα ισχύουν πάντα νομικές διασφαλίσεις.

Η πρόταση θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη από το 2004 νομοθεσία και θα στηριχθεί σε πρόταση που υπεβλήθη τον Μάρτιο 2009. Μετά την έναρξη της ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, η πρόταση θα πρέπει να επαναδιαμορφωθεϊ. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να ελέγχει την ορθή μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και να προσφύγει στο Δικαστήριο κατά των χωρών εκείνων που δεν συμμορφώνονται ανάλογα.

 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η Επιτροπή της ΕΕ σκληραίνει τη στάση της για να εντείνει τις προσπάθειες της για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για να εντείνει την προσπάθεια καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Η νέα πρόταση θα συμβάλει στην καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας εξασφαλίζοντας συνοχή των εθνικών κανόνων που αφορούν τα αδικήματα και τις κυρώσεις, καλύτερη παροχή συνδρομής στα θύματα και αυστηρότερες ενέργειες για τη δίωξη των δραστών εμπορίας ανθρώπων.

Η επίτροπος κα Cecilia Malmstròm, αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις, προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις: «Τον 21° αιώνα είναι αδιανόητο να υπάρχουν γυναίκες και κορίτσια θύματα σεξουαλικής δουλείας, παιδιά θύματα ξυλοδαρμού και κακοποίησης, εξαναγκασμένα στην επαιτεία και την κλοπή, νεαροί ενήλικες υποχρεωμένοι να εργάζονται υπό φριχτές συνθήκες για μισθούς πείνας. Πρόκειται για εγκλήματα απαράδεκτα υπό κάθε περίσταση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσουμε τη διάπραξη τους».

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τουλάχιστον 2,45 εκατομ. άνθρωποι στον κόσμο που είναι θύματα εξαναγκαστικής εργασίας έχουν προηγουμένως αποτελέσει το αντικείμενο εμπορίας ανθρώπων. Η εκμετάλλευση των περισσότερων θυμάτων γίνεται για σκοπούς πορνείας (43%) -κυρίως γυναίκες και νεαρά κορίτσια - ή οικιακής εργασίας (32%). Υπολογίζεται ότι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων κάθε χρόνο από τρίτες χώρες προς την ΕΕ ή στο εσωτερικό της.

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα ευρωπαϊκούς κανόνες με τους οποίους τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να ενεργήσουν ως προς τα τρία μέτωπα, της δίωξης των εγκληματιών που είναι υπεύθυνοι για την εμπορία ανθρώπων, της προστασίας των θυμάτων, και της πρόληψης των αδικημάτων. Η Επιτροπή θα ενεργήσει επίσης σύντομα για τον διορισμό ενός συντονιστή σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ώστε να καταστεί η ενωσιακή πολιτική της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων αποτελεσματικότερη, εμφανέστερη και συνεκτικότερη, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις βασικές της αιτίες και τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Η πρόταση αναμένεται να βελτιώσει τη συνοχή των εθνικών κανόνων όσον αφορά τα αδικήματα και τις κυρώσεις. Οι δράστες θα διώκονται ακόμα και αν τα αδικήματα διαπράττονται στο εξωτερικό. Τα μέσα έρευνας που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Στα θύματα θα πρέπει να παρέχεται στέγη και ιατρική περίθαλψη που θα συμβάλει στην αποκατάσταση τους καθώς και προστασία μαρτύρων ώστε να μη φοβούνται να καταθέτουν ως μάρτυρες κατά των δραστών, θα λαμβάνουν επίσης νομική βοήθεια καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων και για τον σκοπό της απαίτησης αποζημίωσης.

Για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων ως προς την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, η πρόταση προβλέπει την ευαισθητοποίηση των ενδεχόμενων θυμάτων ως προς τον κίνδυνο που διατρέχουν να πέσουν θύματα διακινητών, καθώς και των δημόσιων λειτουργών ως προς τον εντοπισμό περιπτώσεων διακίνησης και του σχετικού χειρισμού τους. Ενθαρρύνει κυρώσεις κατά προσώπων που εν γνώσει τους απασχολούν θύματα ή αγοράζουν υπηρεσίες από θύματα εμπορίας ανθρώπων. Με την οδηγία δημιουργούνται επίσης φορείς στα κράτη μέλη που θα παρακολουθούν την εφαρμογή αυτών των ενεργειών.

Η νέα πρόταση βασίζεται σε νομοθετική πρόταση του 2009 που στόχευε στην αντικατάσταση της από το 2002 νομοθεσίας. Μετά την έναρξη της ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, η πρόταση θα πρέπει να επαναδιαμορφωθεί. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να ελέγχει την ορθή μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, και να προσφεύγει στο Δικαστήριο κατά των χωρών εκείνων που δεν συμμορφώνονται ανάλογα.

Οι προτάσεις θα συζητηθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και μετά την έγκριση τους θα μεταφερθούν στις εθνικές νομοθεσίες.