°F | °C
invalid location provided
84XΡONΟΣ Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

84 χρόνια ιστορίας και προσφοράς, έκλεισε  panaitolikos χθες η ιστορική ομάδα του Αγρινίου.

Εν Αγρινίω και εν τω Γυμνασίω Αγρινίου, σήμερον την 9ην του μηνός Μαρτίου του 1926 έτους, ημέραν της εβδομάδος Τρίτην και ώραν 5 μ.μ. συνελθόντες οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: Αποφασίζομεν παμψηφεί.
1. Ιδρύομεν Σωματείον κατά τους Νόμους 281 και 2151 περί Σωματείων υπό την επωνυμία Γυμναστικός Σύλλογος «Παναιτωλικός»
2. Ψηφίζομεν κατ' άρθρον και έν τω συνόλω του το εξ' άρθρων τεσσαράκοντα δύο (42) ανωτέρω καταστατικό αυτού.
Εκλέγομεν δια την διοίκησιν αυτού, προσωρνή τριμελή επιτροπήν εκ των
α) Ευθυμίου Χαβέλλα ως προέδρου
β) Γεωργίου Χαντζοπούλου ως Ταμίου καί
γ) Εμμανουήλ Θεοδωροπούλου ως Γραμματέως, είς ην ανατίθεμεν
α) Την μέριμναν περί της εγκρίσεως υπό του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου του καταστατικού του Συλλόγου.
β) Την μετά την έγκρισιν του καταστατικού υπό του δικαστηρίου εγγραφήν τακτικών μελών του Συλλόγου και πρόσκλησιν Γενικής Συνελεύσεως εντός μηνός δι' αρχαιρεσίας δια το έτος 1926.
Εφ' ώ συνετάχθη το παρόν και βεβαιωθέν υπογράφεται.
Οι ιδρυταί:
Ευθύμιος Χαβέλλας, Γεώργιος Χατζόπουλος, Εμμανουήλ Θεοδωρόπουλος, Αθανάσιος Παπασωτηρόπουλος, Νικόλαος Σαραντόπουλος, Διονύσιος Έξαρχος, Ιωάννης Σελιμάς, Ανδρέας Παναγόπουλος, Γεώργιος Στύλιος, Χρήστος Σ. Γιάγκας, Λάμπρος Μπούστος, Νικόλαος Τσιτσιμελής, Χρήστος Παπαγιάννης, Γεώργιος Πάτσης, Παναγιώτης Τσιχριντζής, Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος.
Ότι ακριβές αντίγραφον εν Αγρινίω αυθημερόν
Ο πρόεδρος Ευθύμιος Χαβέλλας, ο Γραμματεύς Εμμ. Θεοδωρόπουλος.
Ενεκρίθη δυνάμει της υπ' αριθ. 200/1926 αποφάσεως Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Έτσι απλά. Με το παραπάνω πρακτικό έγινε η αρχή. Ιδρύθηκε ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, ο σύλλογος που έμελε να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια στα αθλητικά δρώμενα του νομού και να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της Αιτωλοακαρνανίας εκτός των συνόρων της. Το καταστατικό του ορίζεται πως «Η Σφραγίς του Συλλόγου φέρει εν τη στεφάνη τον τίτλο του Συλλόγου και εν τω μέσω, το έτος της ιδρύσεώς του και ήρωα Αιτωλόν» και προβλέπει ότι ως στόχο έχει... «Την ανάπτυξιν και έντασιν Γυμναστικού και Αγωνιστικού φρονήματος, Την - ΗΘΙΚΗΝ - επίβλεψιν και την δυνατήν μετασχολικήν εκπαίδευσιν των ανηλίκων, δια παιδονομίας και ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ή κυριακών Σχολών!».
Τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν την ανάγκη να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στην εκπαίδευση (μοναδική περίπτωση για Αθλητικό Σύλλογο). Η λειτουργία των Νυχτερινών Σχολών, που έδωσε την ευκαιρία να μάθουν γράμματα εκατοντάδες παιδιά απόρων οικογενειών που είχαν πληγεί από τα δεινά του πολέμου και της ανέχειας, σίγουρα αποτέλεσε μεγαλύτερη προσφορά στην τοπική κοινωνία από την προσφορά του στον αθλητικό τομέα.
Αυτή η σχέση που αναπτύχθηκε με τους ανθρώπους που αγκάλιασαν τις δραστηριότητές του και έγιναν αποδέκτες της προσφοράς του, είναι διαχρονικά θερμή. Σφυρηλατημένη σε δύσκολες συνθήκες, γιγαντωμένη στις επιτυχίες. Ο Παναιτωλικός είναι κομμάτι του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας γενικότερα και συμπορεύονται με οδηγό το κοινό συμφέρον.
Σ' αυτή τη διαδρομή ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ πρόσφερε συγκινήσεις, επιτυχίες διακρίσεις. Πέρασε όμως και δοκιμασίες, αλλά άντεξε έχοντας τη στήριξη χιλιάδων πιστών φίλων του. Πάνω απ' όλα αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα Συλλόγου που παρήγαγε ήθος και πολιτισμό.

Τρίτη 9 Μαρτίου 1926 - Τρίτη 9 Μαρτίου 2010
84 χρόνια προσφοράς του Συλλόγου στον Αθλητισμό, την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Κοινων. Η κληρονομιά που μας έχει μεταβιβαστεί είναι τεράστια. Καλούμαστε να αναδείξουμε τα στοιχεία εκείνα που έχουν καταξιώσει το Σύλλογό μας. Να συνεχίσουμε την προσπάθεια που άρχισε δεκαετίες πριν υπηρετώντας ηθικές αξίες και αρχές.
Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, με οδηγό την πλούσια ιστορία του και έχοντας στο πλευρό του μια ολόκληρη κοινωνία, είναι σίγουρο ότι διαθέτει και λαμπρό μέλλον.

Αναδημοσίευση από το επίσημο site του Παναιτωλικού.

 

Εορτολόγιο

Δημοσκόπηση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ ΤΡΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ:
 

Login...