Μετρητής

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα483
mod_vvisit_counterΧθές2510
mod_vvisit_counterAll5803005
°F | °C
invalid location provided
Η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2016 14:04

 Αγρινίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2016.


Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί η 11η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1 (πρώην Τράπεζα της Ελλάδος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Παράταση θητείας  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Ρόκος).2.    Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμου Αγρινίου με τίτλο: «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αγρινίου» και υποβολή αυτού, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2721/5-7-2016 Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, στα πλαίσια του ΠΕΠ ΠΔΕ 2014-2020.
(Εισηγητής: Δήμαρχοςκ. Παπαναστασίου).3.    Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων που προβλέπονται στην μελέτη με τίτλο:«Μελέτη Τοπικών Τροποποιήσεων Κυκλοφοριακής Μελέτης Αγρινίου».
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 51/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Μελιάδης).4.    Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων στάθμευσης που προβλέπονται στην μελέτη με τίτλο:«Μελέτη ρύθμισης στάθμευσης στην οδό Κορυτσάς στο Αγρίνιο (Ο.Τ. 207Α)».
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 55/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Μελιάδης).5.    Αποδοχή δωρεάς των μεταλλίων του Αντιπτεράρχου Βασιλείου Παναγόπουλου.
(Εισηγητής: Δήμαρχοςκ. Παπαναστασίου).6.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).7.    Παράταση ισχύος των συμβάσεων για την  «προμήθεια  ειδών καθαριότητας  και ευπρεπισμού  για τις ανάγκες του Δήμου  και του  ΝΠΔΔ  Σχολική  Επιτροπή  Μονάδων   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).8.    Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση σχολικής μονάδας (2ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).9.    Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Νεάπολης του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Νεάπολης).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).10.    Εκμίσθωση ακινήτου για εγκατάσταση κεραίας σταθερής τηλεφωνίας στην Τοπική Κοινότητα Μεσάριστας του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Μεσάριστας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).11.     Συγκρότηση επιτροπών  παραλαβής  και επιτροπών ενστάσεων σύμφωνα μετις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).12.    Διαγραφή ή μη προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).13.    Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).14.    Έγκριση ή μη επιστροφήςαδιαθέτου υπολοίπου επιχορήγησης στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).15.    Έγκριση ή μη της υλοποίησης ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Μύθοι και αλήθειες για τα αντιβιοτικά και τα εμβόλια».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).16.    Έγκριση ή μη συμμετοχής του  Δήμου  Αγρινίου στο «1ο Διεθνές  Ραντεβού για τον  Εναλλακτικό  Ελληνικό  Τουρισμό» που θα πραγματοποιηθεί στη  Ναύπακτο από 14 έως 17  Οκτωβρίου  2016.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχοςκ. Σαλακίδου).17.    Οριστική απόσυρση ή μη από την κυκλοφορία δικύκλων, ιδιοκτησίας Δήμου Αγρινίου, ως ακατάλληλα.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση της Επιτροπής Παροχής Γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Παροχής Γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία κ. Σεϊτανίδης).18.    Συγκρότηση επιτροπών:
Α) Αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμού για την «προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης υπόγειου χώρου στάθμευσης της εταιρείας στάθμευσης Αγρινίου».
Β) Παρακολούθησης – παραλαβής σύμβασης της «προμήθειας συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης υπόγειου χώρου στάθμευσης της εταιρείας στάθμευσης Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Εταιρείας Στάθμευσης Αγρινίου Α.Ε. ΟΤΑ κ. Σεϊτανίδης).19.    Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 135/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Αποζημίωση ρυμοτομούμενουοικοπεδικού τμήματος  στο σχέδιο πόλης Αγρινίου περιοχή Επέκτασης στα Ο.Τ. 1067 και 1283, φερόμενης                 ιδιοκτησίας Βασιλικής Τσιρώνη- Παπακαμένου».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).20.    Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 184/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. Γ762 (περιοχή ΆηΒασιλιώτικα)».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).21.    Γνωμοδότηση  περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Ο.Τ. 355Α. (Επί αιτήσεως Ευάγγελου & Ελένης Αναστασίου με αρ. πρωτ. 2621/27-7-2016).
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 56/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).22.    Γνωμοδότηση περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου στο Ο.Τ. 153.(Επί αιτήσεως Θεόδωρου Κοθρούλα με αρ. πρωτ. 2323/5-7-2016).
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 57/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).23.    Αποδοχή ή μη ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 127/2016 απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 781 (Περιοχή     Επέκτασης 1986)».
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 58/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).24.    Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 37/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Αποζημίωση ή μη   οικοπεδικού τμήματος στην Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου, στα  Ο.Τ.1150-1151-1152”, όπως προκύπτει από την 43/2009 Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλης του Αγρινίου (Περιοχή επεκτάσεων)». (Επί αιτήσεως Ευάγγελου Καραλή).
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 59/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).25.    Προσκύρωση ή μη καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 53Γ του σχεδίου πόλης Αγρινίου για εφαρμογή οικοδομικής γραμμής. (Επί αιτήσεως Αικατερίνης Τάσση – Καρακώστα με αριθμ. πρωτ. 1747/24-5-2016).
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 60/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).26.    Προσκύρωση ή μη καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 215Α του σχεδίου πόλης Αγρινίου για εφαρμογή οικοδομικής γραμμής. (Επί  αιτήσεως Κωνσταντίνας Ρόκου με αριθμ. πρωτ. 2014/10-6-2016).
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 61/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).27.    Διατήρηση ή μη διόδου στο Ο.Τ. 47 σχ. πόλης Ματαράγκας Δήμου Αγρινίου.(Επί αιτήσεως Ελευθερίου Δημόπουλου με αριθμ. πρωτ. 2038/2015).
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 62/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).28.    Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:«Έργα διευθέτησης ρέματος στην περιοχή του νέου κτηρίου ΕΛΕΠΑΠ Δ. Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Ρόκος).29.    Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:«Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης τεχνικών έργων οδοποιίας & τσιμεντοστρώσεις στα Δ.Δ. Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Ρόκος).30.    Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου:«Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από Λίμνη Καστρακίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Ρόκος).31.    Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Περίφραξη  Κοιμητηρίου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Ρόκος).32.    Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:«Κατασκευή βασικής οδικής αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εργ. κατοικίες, διώρυγα Δοκιμίου και συναρμογών με καθέτους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ' Φάση)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Ρόκος).33.    Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:«Ανάπλαση - ανακατασκευή οδών &κ.χ. στο Δ.Δ. Αγρινίου (περιοχή Άη-Βασιλιώτικα».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Ρόκος).34.    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των κάτωθι έργων:
Α)«Συντήρηση τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτηρίων Δήμου Αγρινίου».
Β) «Συνδέσεις αποχέτευσης στο δίκτυο Λεπενούς».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Ρόκος).35.    Τροποποίηση των προγραμματικών συμβάσεων:
Α) «Προγραμματική σύμβαση  Δήμου Αγρινίου – Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την υλοποίηση της πράξης με τον τίτλο: “Κατασκευή αποχέτευσης Αγγελοκάστρου”».
Β) «Προγραμματική σύμβαση  Δήμου Αγρινίου – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  για την υλοποίηση της πράξης με τον τίτλο: “Κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων  και κεντρικού αποχετευτικού αγωγού με αντλιοστάσιο οικισμού Λεπενούς Δήμου Στράτου”».
Γ) «Προγραμματική σύμβαση  Δήμου Αγρινίου – Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδας  για την υλοποίηση της πράξης με τον τίτλο:  “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου πρώην  Δήμου Θεστιέων”».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Ρόκος).